Akümülatör Garanti Şartları Tek Akü Bilgi Merkezi
 • Garanti Şartları
  1-)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 – 2 yıldır.
  2-)Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
  3-)Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  4-)Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; —Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, —Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, —Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulanmadığının belirlemesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
  6-)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  7-)Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

 • GARANTİ KAPSAMI VE UYGULAMASI

  Tek Akü garanti şartları ve kullanım kılavuzuna uyulmak koşulu ile bütün parçaları 1yıl (12 ay) – 2 yıl (24 ay) firmamızın garantisi altındadır.(*)

  1-Akümülatörlerimiz starter (yol verme) kurşun-asit, TS EN 50342-1 standart kapsamındaki akümülatörlerdir. Bu tip akümülatörler farklı amaçlarda kullanılması halinde garanti kapsamına girmez.
  2-Akümülatör arıza yaptığı takdirde hiçbir yere götürülmeden derhal servis destek birimine GARANTİ KARTI ile birlikte elektroliti boşaltılmadan getirilmelidir.
  3-Aracın elektrik donamındaki hata ve arızaların (marş, şarj dinamosu, konjektör, elektrik tesisatındaki kaçak, sürekli yanık kalan lamba… vb.)aküde yapacağı sertleşme ve aşırı şarj aracın çalıştırılmasından, beklemesinden kaynaklanan sertleşme, kıvılcım kısa devre yaptırma ve gevşek bağlama nedeni ile oluşan patlamalar, akünün ters bağlanmasından oluşan akü ve araç hasarları, TEK AKÜ yetkili satıcıları dışında konulan hatalı asit, su ve diğer yabancı maddeler nedeni ile oluşan yıpranmalar, dış etkiler nedeni ile oluşan tahribatlar (doğrudan güneşe ve yağışa maruz kalma, donma ve darbeler, araca uygun olmayan akü seçiminden doğan erken yıpranmalar ile akümülatör vasıtaya takıldıktan sonra kutup başı kutu-kapak kırık ve çatlakları için yapılan müracaatlar ve çift akü kullanan araçlarda akülerin herhangi birinden ayrı çıkış alınması halinde doğacak akü arızaları GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.
  4-Akümülatör kullanma talimatına uygun olarak hareket edilmiş ve arıza nedeni ile herhangi bir TEK AKÜ yetkili satıcısına getirilmiş ise arızalı akü satıcımız tarafından düzenlenecek arızalı raporu ile fabrikamıza gönderilecektir.
  5-Ana teknik serviste akü üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, satış tarihinden itibaren garanti süresi içinde ortaya çıkan fabrikasyon arızalı aküler eşdeğer yenisi ile değiştirilecektir.
  6-Kullanım hatası sebebi ile arıza yapan akülerin sadece HURDA BEDELİ veya müşterinin isteği doğrultusunda istenir ise akü iade edilir.
  7-Araç kaynaklı deşarj akülerin şarj işlemi ücret karşılığında servisler tarafından yapılır.
  8-Garanti süresi ticari amaçlı satışlar için km sınırı olmaksızın 12 aydır.Bu sınıfa ticari taksi,dolmuş,,otobüs,veya yolcu taşıyan minibüsler dahildir.
  9-Ticari taksiler Taksi aküsü kullandığı takdirde garanti süresi 12 aydır. Ticari taksiler için Taksi aküsü haricindeki aküler garanti kapsamına girmez ve garanti şartları geçerli değildir.
  10-Şehirlerarası otobüsler otobüs aküsü kullandığı takdirde garanti süresi 12 aydır. Otobüs aküsü dışındaki aküler garanti kapsamına girmez ve garanti şartları geçerli değildir.
  11-Özelikle LPG'li araçlar ve telsiz, telefon, televizyon ve alarm vs. gibi her türlü ilave yardımcı teçhizat ve donanımı olan araçlar mutlaka normalden büyük kapasitede akümülatör seçmelidirler. Garanti ancak bu durumlarda geçerli olur.
  12-Akümülatörün periyodik bakımlarında verilen hizmet karşılığında işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Ancak araçtan kaynaklana problemler sebebiyle yapılması gereken (ikmal) şarj ve bakım giderleri bu kapsama girmez. Periyodik bakım şartlarına uymayan araçların akülerine (ilk 6 ayda en az 1,ilk 12 ayda en az 3 bakım yaptırmayan)garanti şartları uygulanmaz
  13-Garanti uygulaması sırasında değiştirilen akünün garanti süresi, daha önce satın alınan akünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
  (*) Ticari amaçlı satışlar için garanti süresi: 1 yıl (12 ay)
  Hususi araçlar için garanti süresi 2 yıl (24 ay)
2014 © Tek Akü - Tüm Hakları Saklıdır. Dsart Ajans